• 18. - 19. november 2021
  • Hotel Victoria, ul. V. Žingora 9820, 036 01 Martin

Program pre lekárov a sestry

18. novembra 2021

 

sekcia A – konferenčná sála

 

09.30 - 10.00 Otvorenie
Čestné predsedníctvo:
Predstavitelia mesta Martin, Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, Internej kliniky GE, SGS... a vzácni zahraniční hostia.

 

10.00 – 10.45 Komplikácie endoskopie I. (45 min.)
Moderátori: Martin Janík, Miloš Greguš
Martin Laclav
Komplikácie endoskopie v privátnej praxi - kto a čo chráni lekára?
Martin Janík
Komplikácie endoskopie z pohľadu UDZS – kto a čo chráni lekára?
Norbert Moravanský, Zuzana Zelinková
Kritériá kvality endoskopie vo forenznej medicíne - skúsenosti znaleckého ústavu.

 

10.45 – 11.00 Káva

 

11.00 – 12.00 Komplikácie endoskopie II. (60 min.)
Moderátori: Michal Demeter, Ján Janík
Martin Vorčák
Úloha rádiológa pri riešení komplikácií endoskopie.
Anton Dzian
Komplikácie endoskopie v hrudníku – chirurgická liečba.
Ján Janík
Komplikácie endoskopie v brušnej dutine – chirurgická liečba.

 

12.00 – 13.00 Obed

 

13.00 – 14.30 3K v endoskopii I. (90min.)
Moderátori: Zuzana Zelinková, Přemysl Falt
Rastislav Kunda
Kvalitná endoskopia: ideálny endoskopický sál.
Dušan Baláž
Kvalitná endoskopia: endoskopický nález, fotodokumentácia a videodokumentácia.
Michal Kalman
Kvalitná bioptická vzorka a endoskopický resekát.
Peter Uhrík
Analgosedácia pri endoskopii z pohľadu gastroenterológa.
Jana Sendreyová
Anesteziológ pri vybraných endoskopických výkonoch.
Ľubica Bielená
Zásady prevencie prenosu nozokomiálnych nákaz pri endoskopických výkonoch.
 

 

sekcia B – salónik

 

14.00 – 16.00 MOTILITNÝ WORKSHOP. Anorektálny blok
Moderátori: Kateřina Košťálová, Jiří Dolina
Jiří Dolina
Poruchy anorektálnej motility - state of the art úvod
Dominika Števková
Indikujeme pacienta na vyšetrenie anorektálnej motility
Jiří Dolina, Štefan Konečný, Lenka Michálková
Anorektální dysfunkce
Kateřina Košťálová
Funkční anorektální vyšetření a Londýnská klasifikace anorektální dysfunkce
Petr Vlček, Alena Berková
Chirurgická léčba dysfunkce pánevního dna

 

 

14.30 – 14.45 Káva

 

sekcia A – konferenčná sála

 

14.45 – 16.15 3K v endoskopii II. (90min.)
Moderátori: Peter Lietava, Milan Lukáš
Peter Bánovčin
Čo je kvalitná gastroskopia a kto ju vie urobiť?
Zuzana Zelinková
Čo je kvalitná kolonoskopia a kto ju vie urobiť?
Milan Lukáš
Komplikácie kolonoskopie u IBD pacientov a ich prevencia.
Peter Lietava
Kvalita a kompetencie v enteroskopii.
Přemysl Falt
Komplikácie enteroskopie: Čo prináša pokrok?
Zuzana Michnová
Komplikácie endoskopie u detských pacientov.

 

16.15 – 16.30 Káva

 

16.30 - 17.30 Sci-fi v endoskopii (60 min.)
Moderátori: Michal Demeter, Jan Hajer
Jan Hajer
Robotická endoskopia: sci-fi či realita?
prednáška sponzora
Artificial intelligence in endoscopy.
Ferdinand Varga
Virtuálna realita – súčasné možnosti využitia v endoskopickom tréningu.

 

17.30 – 17.45 Káva

 

17.45 - 19.45 Takto to robíme my– videoprezentácie a pôvodné práce (120 min.)
Moderátori: Rastislav Kunda, Jan Martínek
Rastislav Kunda
Disconnected duct syndrome – endoscopic therapy.
Vladimír Nosek
Endoskopická liečba striktúr žlčovodov po obtiažnej LCHE.
Jozef Záň
Menej tradičná liečba WON pankreasu.
Jiřina Pintová
Endoskopické riešenie komplikácií cholecystitídy u polymorbídnej pacientky.
Dagmar Dražilová
G-POEM - miniinvazívna liečba gastroparézy.
Kristína Hugová
Komplikácia endoskopickej liečby karcinómu pažeráka.
Andrej Orságh, Boris Pekárek
Kde všade používame studenú slučku my.
František Grebáč, Jozef Záň
Burried bumper syndrome.
František Grebáč, Jozef Záň
Cholecystogastrická fistula.
Michal Demeter
Veľký leiomyóm pažeráka – endoskopická liečba.

 

20.00 Zahájenie diskusného večera

 

21.00 Odovzdanie ceny „Martinský endoskop 2021“, za prínos pre rozvoj endoskopie na Slovensku

 

 

19. novembra 2021

 

sekcia A – konferenčná sála

 

08.30 - 10.45 3K v endoskopii III. (135min.)
Moderátori: Boris Pekárek, Jan Martínek
Michal Honko
Kvalitná endoskopická polypektómia a jej komplikácie.
Ján Ušák
Komplikácie dilatácií stenóz tráviaceho traktu.
Andrej Orságh, Boris Pekárek
Kompetencie a kritériá kvality v EMR a ESD.
Boris Pekárek, Andrej Orságh
Komplikácie EMR a ESD.
Zuzana Vacková
Komplikácie submukóznej endoskopie.
Zuzana Havlíčeková
Komplikácie po POEM u 10-ročného dievčaťa s achaláziou – kazuistika.
Jan Martínek
3K a endoskopická chirurgia.
Eduard Veselíny
Komplikácie spojené s použitím metalických stentov v tráviacom trakte a ich riešenie.
Andrej Koman, Miroslava Petrášová
Manažment po použití gombíkovej batérie v pediatrii – pohľad gastroenterológa a otorinolaryngológa

 

10.45 – 11.00 Káva

 

11.00 - 12.00 3K ERCP a cholangioskopia (60 min.)
Moderátori: Tomáš Hucl, Ladislav Kužela
Tomáš Hucl
Kompetencie a kvalita v ERCP – ESGE odporúčania a realita.
Branislav Kunčák
Komplikácie ERCP I.: kanylácia, papilosfinkterotómia a choledocholithiáza.
Ladislav Kužela
Komplikácie ERCP II.: liečba benígnych a malígnych stenóz.
Rastislav Husťák
Komplikácie cholangioskopie.

 

12.00 – 13.00 Obed

 

13.00 - 14.00 3K EUS (60min.)
Moderátori: Vladimír Nosek, Jozef Záň
Tomáš Koller
Ako sa naučiť endosonografiu?
Jiřina Pintová
Komplikácie EUS FNAB.
Jozef Záň
Komplikácie EUS navigovaných drenáží.
Vladimír Nosek
Komplikácie LAMS.

 

14.00 - 14.50 Budúcnosť endoskopie na Slovensku (50 min.)
Moderátori: Michal Demeter, Boris Pekárek
Marian Bátovský, Táňa Novotná
Kvalita a kompetencie v digestívnej endoskopii – aktuálna situácia z pohľadu SZU.
Martin Kliment
Kvalita a kompetencie v digestívnej endoskopii – nemecký model.
Diskusia

 

14.50 - 15.50 COVID-19 a endoskopia na Slovensku (60 min.)
Moderátori: Dušan Baláž, Branislav Kunčák
Vyžiadaná prednáška
COVID-19 vo svete a na Slovensku - dva roky pandémie...čo nás ešte čaká?
Anna Krajčovičová-Gojdičová
COVID-19 na endoskopickom pracovisku – odkladné výkony v čase pandémie
Martin Schnierer
COVID-19 na endoskopickom pracovisku - bezpečnosť personálu a pacientov
Zita Bačíková
COVID-19 na endoskopickom pracovisku - ekonomické dopady na naše ambulancie
Diskusia

 

15.50 – 16.00 Záver konferencie

 

sekcia B – salónik

 

 8.30 – 10.30 Endoskopické sestry (120 min.)
Moderátori: Xénia Pernišová, Marcela Vaňková
Martina Urbanová Matušovičová, Zuzana Havlíčeková, Soňa Sušienková
Závažné krvácanie u dieťaťa s Crohnovou chorobou.
Xénia Pernišová
Z-POEM – prvý na Slovensku.
Anna Špidusová
ESD z pohľadu sestry.
Janka Poliaková
COVID-19 a endoskopická sestra.
Emília Plavčanová, Jaroslava Brňová, Janka Prnová
Úloha sestry pri reprocesingu endoskopov a eliminácií rizika infekčných komplikácií.

 

 sekcia B – salónik

 

11.00  -12.30 MOTILITNÝ WORKSHOP. Pažerákový blok
Moderuje: Peter Bánovčin, Jiří Dolina
Peter Bánovčin
Poruchy motility pažeráka - state of the art úvod
Martin Ďuríček, Peter Bánovčin
Indikujeme pacienta na vyšetrenie pažerákovej motility
Zuzana Vacková
Chicago klasifikace snadno a rychle
Lucie Zdrhová, Kateřina Mádle
Fyzioterapie v léčbě GERD