• 18. - 19. november 2021
  • Holiday Inn Žilina

Všeobecné informácie pre prednášajúcich

Časový limit pre všetky typy prezentácií je vyznačený v programe podujatia. Časový limit pre diskusie je vymedzený na 5 min. Trvanie prednášky a diskusie je merané elektronickou časomierou. Je potrebné, aby všetci prednášajúci dodržali limit určený na prednášku a diskusiu. Moderovanie diskusie je v kompetencii predsedajúceho programového bloku.    

Všetky prezentácie je potrebné odovzdať technikom najneskôr pred začiatkom odborného bloku. Za manažment prípravy konkrétneho programového bloku a organizáciu prednášajúcich je zodpovedný jeho predsedajúci.

Prví autori vybraných prednášok detských gastroenterológov a sestier na tému 4K majú organizátorom hradené ubytovanie (mimomartinskí), konferenčný poplatok, vstup na diskusný večer a obedy.

 

FORMY PREZENTÁCIÍ

 

Dĺžka prezentácie

Diskusia

Vyžiadané prednášky 10 min. 5 min.
Videoprojekcie 10 min. 5 min.
Detskí gastroenterológovia 3K a endoskopické sestry 3K 10 min. 5 min.

 

Prvý autor vyžiadanej prednášky a videoprojekcie má organizačným výborom hradený registračný poplatok, obedy a lístok na spoločenský večer.

Pre mimomartinských účastníkov bude zabezpečené ubytovanie v Hoteli Holiday Inn.