• 18. - 19. november 2021
  • Hotel Victoria, ul. V. Žingora 9820, 036 01 Martin

Všeobecné informácie pre partnerov

Podujatie Martinský Endoskop je v súlade s Medzinárodným etickým kódexom obchodnej praxe MedTech Europe: www.ethicalmedtech.eu
 

VÝSTAVNÁ PLOCHA BUDE VYSTAVOVATEĽOM
K DISPOZÍCII:

Štvrtok 18.11.2021 10.00-17.00
Piatok 19.11.2021 08.30-16.00


S výstavbou stánkov je možné začať deň pred podujatím 17.11.2021 po 17.00 hod.
V prípade potreby výstavby stánku deň pred podujatím kontaktujte zástupcu agentúry KAMI:
Štefánia Kamenická        
  kamenicka@agenturakami.sk
  + 421 905 530 158