• 22. - 23. október 2020
  • Hotel Victoria, ul. V. Žingora 9820, 036 01 Martin
  • 14 + 4 kredity

Novinky

Hands on tréning.

Na II.Martinskom endoskope bude prebiehať hands on tréning na profesionánych trenažéroch využívaných pri výcviku endoskopistov a sonografistov

Viac

Detskí endoskopisti Slovenska, Čiech a Moravy spojte sa!

Vzhľadom na snahu umožniť prezentovať pohľad detských gastroenterológov na 3K v digestívnej endoskopii sme sa rozhodli podporiť vybrané prednášky súvisiace s témou konferencie sponzorstvom prého autora/autorky formou úhrady konferenčného poplatku, zaistením ubytovania a stravy ako aj vstupu na diskusný večer.

Viac

Endoskopické sestry Slovenska, Čiech a Moravy spojte sa!

Vzhľadom na nezastupiteľnú úlohu endoskopickej sestry v digestívnej endoskopii sme sa rozhodli podporiť vybrané prednášky súvisiace s témou 3K Kompetencie.Kvalita.Komplikácie.

Viac