• 18. - 19. november 2021
  • Hotel Victoria, ul. V. Žingora 9820, 036 01 Martin
Celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou
4K : KOMPETENCIE. KVALITA. KOMPLIKÁCIE. KORONA

Konferencia

Organizátori

Interná klinika gastroenterologická UNM  Jesseniova LF UK, Martin  pod záštitou Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti.

                                      Lekom

Vedecký výbor

Prof. MUDr. Marian Bátovský, PhD. 
Doc. MUDr. Přemysl Falt, PhD. 
Doc. MUDr. Jan Hajer, PhD.
Doc. MUDr. Zuzana Havlíčeková PhD.
prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.
Doc. MUDr. Tomáš Hucl, PhD.
Prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.
Doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.
MUDr. Branko Kunčák, PhD.
Prof. MUDr. Rastislav Kunda FASGE
Doc. MUDr. Ladislav Kužela, PhD., MPH
Prof. MUDr. Milan Lukáš, PhD.
Doc. MUDr. Jan Martínek, PhD., AGAF
MUDr. Boris Pekárek, PhD.
MUDr. Eduard Veselíny, PhD.
MUDr. Jozef Záň, PhD.
Doc. MUDr. Zuzana Zelinková, PhD.

Organizačný výbor


Predseda: MUDr. Michal Demeter, PhD.

MUDr. Peter Bánovčin, PhD.
MUDr. Janka Božíková
MUDr. Martin Ďuríček
MUDr. Peter Hyrdel, PhD.
MUDr. Peter Lietava
MUDr. Lenka Nosáková
MUDr. Katarína Palenčíková
Mgr. Xénia Pernišová
MUDr. Martin Schnierer, PhD.
MUDr. Renáta Szépeová, PhD.
MUDr. Peter Uhrík PhD.
Marcela Vaňková

 

Organizačno - technické zabezpečenie podujatia


Agentúra KAMI, s.r.o.
www.agenturakami.sk

Kontaktná osoba:
  Mgr. Miroslava Kozáková – registrácia, ubytovanie
  +421 948 656 488
  agenturakami@agenturakami.sk


  Štefánia Kamenická – partneri, vystavovatelia
  +421 905 530 158
  kamenicka@agenturakami.sk

Podujatie Martinský Endoskop je v súlade s Medzinárodným etickým kódexom obchodnej praxe MedTech Europe: www.ethicalmedtech.eu Podujatie je zaradené do Kalendára podujatí SLS.

Slávnostné otvorenie podujatia

Štvrtok 18.11.2021 09.30-10.00 za účasti pozvaných hostí

 

Odborný program podujatia

Štvrtok 18.11.2021 10.00-19.45  
Piatok 19.11.2021 08.30-15.50  

 

Sprievodné podujatia

Štvrtok 18.11.2021 10.00–18.00 Hands on tréning
Štvrtok 18.11.2021 10.00–19.00 Expozícia farmaceutických a obchodných spoločností
Štvrtok 18.11.2021 20.00–23.00 Diskusný večer
Piatok 19.11.2021 10.00–15.00 Hands on tréning
Piatok 19.11.2021 08.30–15.00 Expozícia farmaceutických spoločností

Hodnotenie ARS CME

 

1. Deň

2. Deň

SPOLU

Pasívny účastník 8. kreditov 6. kreditov 14. kreditov
Aktívny účastník      
1. autor slovenský/ zahraničný   10/15
2. autor slovenský/ zahraničný     5/10

 

Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity sú  účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR č. 74/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov a na  základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou.

Ubytovanie

Ubytovanie je zabezpečené v Hoteli Victoria a ďalších ubytovacích zariadeniach v rámci mesta Martin.

Požiadavky na ubytovanie a fakturačné údaje je potrebné zaslať na adresu:
agenturakami@agenturakami.sk

Strava

Stravovanie je zabezpečené v Hoteli Victoria, Martin.

Možnosť doobjednania :

Obed 18.11.2021 (12 €)

Obed 19.11.2021 (12 €)

Večera, diskusný večer 18.11.2021 (25 €)