• 18. - 19. november 2021
  • Holiday Inn Žilina
Celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou
4K : KOMPETENCIE. KVALITA. KOMPLIKÁCIE. KORONA

Konferencia

Organizátori

Interná klinika gastroenterologická UNM  Jesseniova LF UK, Martin  pod záštitou Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti.


                                      

Vedecký výbor

Prof. MUDr. Marian Bátovský, PhD. 
Doc. MUDr. Přemysl Falt, PhD. 
Doc. MUDr. Jan Hajer, PhD.
Doc. MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD.
prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.
Doc. MUDr. Tomáš Hucl, PhD.
Prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.
Doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.
MUDr. Branko Kunčák, PhD.
Prof. MUDr. Rastislav Kunda, FASGE
Doc. MUDr. Ladislav Kužela, PhD., MPH
Prof. MUDr. Milan Lukáš, PhD.
Doc. MUDr. Jan Martínek, PhD., AGAF
MUDr. Boris Pekárek, PhD.
MUDr. Eduard Veselíny, PhD.
MUDr. Jozef Záň, PhD.
Doc. MUDr. Zuzana Zelinková, PhD.

Organizačný výbor


Predseda:
MUDr. Michal Demeter, PhD.

Doc. MUDr. Peter Bánovčin, PhD.
MUDr. Janka Božíková
MUDr. Martin Ďuríček, PhD.
MUDr. Peter Hyrdel, PhD.
MUDr. Peter Lietava
MUDr. Lenka Nosáková
MUDr. Katarína Palenčíková
Mgr. Xénia Pernišová
MUDr. Martin Schnierer, PhD.
MUDr. Renáta Szépeová, PhD.
MUDr. Peter Uhrík, PhD.
Bc. Marcela Vaňková

Organizačno - technické zabezpečenie podujatia


Agentúra KAMI, s.r.o.
www.agenturakami.sk

Kontaktná osoba:
  Mgr. Miroslava Kozáková – registrácia, ubytovanie
  +421 948 656 488
  agenturakami@agenturakami.sk


  Štefánia Kamenická – partneri, vystavovatelia
  +421 905 530 158
  kamenicka@agenturakami.sk

  Jakub Kozák – partneri, vystavovatelia
  +421 910 993 848
  event@agenturakami.sk

Slávnostné otvorenie podujatia

Štvrtok 18.11.2021 09.30-10.00 za účasti pozvaných hostí

 

Odborný program podujatia

Štvrtok 18.11.2021 10.00-19.45  
Piatok 19.11.2021 08.30-16.00  

 

Sprievodné podujatia

Štvrtok 18.11.2021 10.00–17.00 Hands on tréning
Štvrtok 18.11.2021 10.00–19.00 Expozícia farmaceutických a obchodných spoločností
Štvrtok 18.11.2021 20.00–23.00 Diskusný večer
Piatok 19.11.2021 10.00–15.00 Hands on tréning
Piatok 19.11.2021 08.30–15.00 Expozícia farmaceutických spoločností

Hodnotenie ARS CME

 

1. Deň

2. Deň

SPOLU

Pasívny účastník 8. kreditov 6. kreditov 14. kreditov
Aktívny účastník      
1. autor slovenský/ zahraničný   10/15
2. autor slovenský/ zahraničný     5/10

 

Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity sú  účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR č. 74/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov a na  základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou.

Ubytovanie

Ubytovanie je zabezpečené v Hoteli Holiday Inn Žilina.

Požiadavky na ubytovanie a fakturačné údaje je potrebné zaslať na adresu:
agenturakami@agenturakami.sk

Strava

Stravovanie je zabezpečené v Hoteli Holiday Inn Žilina.

Možnosť doobjednania :

Obed 18.11.2021 (12 €)

Obed 19.11.2021 (12 €)

Večera, diskusný večer 18.11.2021 (25 €)