• 18. - 19. november 2021
  • Holiday Inn Žilina

Detskí endoskopisti Slovenska, Čiech a Moravy spojte sa!

Vzhľadom na snahu umožniť prezentovať pohľad detských gastroenterológov na 4K v digestívnej endoskopii sme sa rozhodli podporiť vybrané prednášky súvisiace s témou konferencie sponzorstvom prého autora/autorky formou úhrady konferenčného poplatku, zaistením ubytovania a stravy ako aj vstupu na diskusný večer.