• 18. - 19. november 2021
  • Holiday Inn Žilina
Z Á Z N A M
4K : KOMPETENCIE. KVALITA. KOMPLIKÁCIE. KORONA.
Celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou
Minister zdravotníctva preberá ZÁŠTITU nad kongresom Martinský endoskop - 4K
ZÁŠTITA