• 22. - 23. október 2020
  • Hotel Victoria, ul. V. Žingora 9820, 036 01 Martin
  • 14 + 4 kredity

ON-LINE REGISTRÁCIA účastníka na podujatie

Po vyplnení on-line formulára príde účastníkovi potvrdzujúci email so správou.
V prípade otázok nás prosím kontaktuje na: agenturakami@agenturakami.sk  
 

MARTINSKÝ ENDOSKOP
DIAGNOSTICKÁ A TERAPEUTICKÁ ENDOSKOPIA

Súčasný stav a možnosti rozvoja na Slovensku
Celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou

22. - 23. október 2020

Hotel Victoria, ul. V. Žingora 9820, 036 01 Martin

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

Registračné poplatky

do 30.6.2020 od 1.7.2020 na mieste
Atestovaný lekár 39 € 55 € 60 €
Lekár v špecializačnej príprave 25 € 35 € 50 €
Sestra - členka SK SaPA 15 € 19 € 25 €
Sestra - nečlenka SK SaPA 19 € 25 € 36 €
Študenti zdarma

Registračný poplatok zahŕňa účasť na odbornom programe, konferenčné materiály, občerstvenie cez prestávky a vstup do vystavovateľských priestorov.
Registračné poplatky sa nevracajú, akceptuje sa náhradník. Aktívni účastníci nehradia registračné poplatky.

Doplatky k registrácii

Hands on tréning

Prihláška a bližšie informácie o „Hands on tréning“ spoločnosti Olympus k dispozíicí na adrese agenturakami@agenturakami.sk (prihlášky je potrebné zaslať najneskôr do 30.06.2020).
30 minútové tréningy pre dve osoby (lekár + sestra), vyšetrovacie metódy na modeloch kolonoskopia, gastroskopia, ERCP, eUSG.

Ubytovanie

Ubytovanie je zabezpečené v hoteli Victoria a ďalších ubytovacích zariadeniach v rámci mesta Martin. Zabezpečuje : Agentura KAMI s.r.o. , Spišská Nová Ves
Požiadavky na ubytovanie je potrebné zaslať na adresu: agenturakami@agenturakami.sk

Alebo si môžete formulár stiahnúť a zaslať na adresu:

Agentúra KAMI, s. r. o.
Mgr. Miroslava Kozáková
Letná 82/75
052 01 Spišská Nová Ves

Kontakt:
+421 948 656 488
agenturakami@agenturakami.sk

Stiahnuť PDF